Ostrzeżenie – orędzia przekazywane przez Jezusa Chrystusa wizjonerce z Irlandii

OSTRZEŻENIE

Blog poświęcony orędziom „Ostrzeżenie” przekazywanym przez Jezusa Chrystusa wizjonerce z Irlandii, Marii, Bożego Miłosierdzia

Blog jest poświęcony jest wielkiemu wydarzeniu które jest przepowiedziane w orędziach – Ostrzeżenie – przekazanych wizjonerce z Irlandii, Marii Bożego Miłosierdzia. Każdy człowiek ma poznać swoje grzechy, tak jak są one odbierane przez Boga. W tym czasie wystąpi zjawisko na niebie, zderzą się dwie komety, które utworzą znak Krzyża widoczny dla wszystkich ludzi. Ma to być wezwanie ludzi do nawrócenia, szansa aby zmienić swoje życie przed ponownym przyjściem w chwale Jezusa Chrystusa na ziemie.

„Będziecie widzieć wielkie znaki na niebie zanim Ostrzeżenie będzie miało miejsce. Gwiazdy kolidować będą z takim impetem, że człowiek mylnie oceni spektakl widziany na niebie, jako katastrofalny. Wynikiem zderzenia komet będzie wielkie czerwone niebo, a znak Mojego Krzyża stanie się widoczny dla wszystkich na całym świecie. Wielu będzie się bać, ale Ja mówię: radujcie się, bo po raz pierwszy w swoim życiu zobaczycie prawdziwie Boski Znak, oznaczający wspaniałą wiadomość dla grzeszników na całym świecie.”

Orędzie nr 106  z serii Ostrzeżenie

„nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako Król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzien. sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. Wtenczas ukaże się znak Krzyża na niebie, a z otworów gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krotki czas przed dniem ostatecznym.”

Z Dzienniczka św. Faustyny

Też jesteśmy w nich informowani o zbliżającym się wybuchu wojny nuklearnej – Rosja i Chiny połączą siły, Europa znajdzie się pod ich wpływem i z powrotem zapanuje komunizm, prześladowani będą ludzie wierzący, będą zamykane kościoły. Chiny już obmyślają plan tej wojny i zniszczą miasta na Zachodzie.Wielkim Babilonem (Bestiom z dziesięcioma rogami), opisanym w Apokalipsie św. Jana będzie Unia Europejska, która upadnie i znajdzie się pod wpływem Rosji i Chin. Po wojnie z powrotem zapanuje komunizm, prześladowani będą ludzie wierzący.

Ludziom będą wczepiane specjalne chipy, będą miały służyć  do umożliwienia dostępu do naszych pieniędzy, a w rzeczywistości będą służyć do kontrolowania nas, jesteśmy ostrzegani żeby pod żadnym pozorem się na to nie zgadzać, to będzie znak imienia bestii opisany w Apokalipsie. i ze nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia – imienia Bestii lub liczby jej imienia.”

W tej chwili już jest realizowany spisek w Watykanie, który ma wymusić na Ojcu Świętym Benedykcie XVI odejście z urzędu, będzie on ostatnim prawdziwym Papieżem, na jego miejscu zasiądzie fałszywy prorok.

Jesteśmy informowani również o pojawieniu się antychrysta, o istnieniu światowej grupy zła, która chce wprowadzić Nowy Porządek Świata, będzie się rozwijać konflikt na Bliskim Wschodzie oraz istnieje zagrożenie wojną nuklearną w Iranie.

Zło zostanie ostatecznie pokonane, ludzie będą żyli w raju, w pokoju i harmonii, z Jezusem Chrystusem. Wszystko ma się zacząć już w ciągu kilku lat.


Papież Benedykt XVI wypowiada się o prywatnych objawieniach:

Przypominamy, że sprawę odróżniania objawień prywatnych od jedynego Objawienia publicznego poruszył
Benedykt XVI w swej niedawno ogłoszonej posynodalnej adhortacji apostolskiej Verbum Domini. Czytamy
tam:

„Synod zalecił «pomaganie wiernym we właściwym rozróżnianiu słowa Bożego i objawień prywatnych», których rolą „nie jest (…) „uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz pomaganie w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce historycznej”. Wartość objawień prywatnych różni się zasadniczo od jedynego Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła przemawia do nas sam Bóg. Kryterium prawdziwości objawienia prywatnego jest jego ukierunkowanie ku samemu Chrystusowi. Jeśli oddala nas ono od Niego, z pewnością nie pochodzi od Ducha Świętego, który jest naszym przewodnikiem po Ewangelii, a nie poza nią. Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób. Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących. Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć. Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.

Benedykt XVI, papież

Aktualne orędzia „Ostrzeżenie” można znaleźć na tych stronach:

ostrzezenie.com.pl

dzieckonmp.wordpress.com

paruzja.info

ostrzezenie.wordpress.com 

internetgebetskreis.com/pl/

ostrzezenie.net 

oraz inne podobne

ostrzezenie.za.pl

oredzia.republika.pl

ostrzezenie.strefa.pl

oryginalna strona w języku angielskim
www.thewarningsecondcoming.com

filmy na youtube dotyczące ostrzeżeń
http://www.youtube.com/watch?v=1mZENMmjENw

—————————————————————————————————————–

oredzia-ostrzezenie.blogspot.com     ostrzezenie-oredzia.blog.onet.pl      znak-krzyza-na-niebie.blog.pl/      oredzia-ostrzezenie.bloog.pl/       oredziaostrzezenie.wordpress.com/

——————————————————————————————————————–

Objawienia Maryjne objawienia fatimskie orędzia Maryjne objawienia w medjugorie Jezusa Jezus Chrystus objawienia w garabandal objawienia Maryi orędzia Maryi pielgrzymka pielgrzymki Matka Boska znak Krzyża na niebie Krzyż na niebie zderzenie komet komety komete kometą  fatimie fatimska III tajemnica fatimska Jan Paweł II Apokalipsa św. Jana objawienie św. Jana Pismo Święte Chrystus Bóg Ojciec Biblia Pismo Święte religia III wojna światowa orędzia prywatne Jezus la salette garabandal Ojciec Pio objawienia ostrzeżenie ostrzeżenia ostrzeżeniem kościół katolicki, kościołem, kościoła, chrześcijański, chrześcijanie, chrześcijańskie, katolicy, katolicki, katolickie, katolikami lourdes  św. Faustyna Faustynie guadalupe fajemnice fatimskie ostrzezenie.za.pl oredzia.republika.pl ostrzezenie.strefa.pl